dlmv-logo

Udlejning af Luthersk Missionshus, Høgevej 3

Missionshuset på Høgevej kan lejes af betalende medlemmer af Luthersk Missionsforening eller LMU i Videbæk, som er over 18 år.

Huset kan kun lejes til eget brug. Lejen er for ét arrangement med mindre andet er aftalt ved indgåelse af lejemålet.

Lejemålet aftales med den ansvarlige fra bestyrelsen, som laver notat på lejemålet samt pris. Beløbet betales til kredsens kassér, på konto nr. 7652-1033316 eller på MobilPay 40986, senest et døgn før arrangementet afholdes. Mærk betaling: “Leje af missionshus”

Huset kan lejes så langt frem som husets egne aktiviteter er fastlagt, da disse har første prioritet.

Huset efterlades opryddet og rengjort og eventuelle skader meddeles til den ansvarlige fra bestyrelsen for afregning af disse.

Man skal selv bortskaffe affald efter sit arrangement, da husets renovation er tilpasset husets egne aktiviteter.

Hvis der skal foregå overnatning i huset, skal dette aftales med den ansvarlige fra bestyrelsen, da der skal søges om tilladelse ved brandmyndigheder.

Priser:

Ungdomslokale

Junior og klublokaler

Store sal

Hele huset

500 kr. 600 kr. 800 kr.

1500 kr.

Arrangementer i regi af LM på landsplan og/eller LM Vestjylland er gratis.

Udlån fra huset:

Stole og borde udlånes ikke. Musikinstrumenter udlånes ikke.

Bestik, service, kander, sangbøger og lignende kan lånes efter aftale med den ansvarlige fra bestyrelsen.

Eventuel beskadigelse af objekterne skal erstattes.

Alle aftaler om lån vedr. ovennævnte skal rettes til den ansvarlige fra bestyrelsen.

Ved evt. overnatning skal en formular fra Brand & Redning udfyldes. Det gøres ved at følge nedenstående link: http://brmv.dk/selvbetjening/til-borgere/

Regler for huset: (Det er lejers ansvar at de overholdes)

Der må ikke drikkes alkohol i huset.

Vi vil gerne henstille til, at man generelt, men særligt efter kl. 23, er obs. På, at der ikke opleves lyd-gener fra huset. HUSK vi er bl.a. nabo til en off. Institution.

Medlem/lejer har ansvar for huset samt inventar i den lejede periode. Det forventes også at aktiviteter og generel opførsel er i overensstemmelse med LM`s værdigrundlag.

                                                                                                                                                                                                                     Bestyrelsen LM Videbæk, November 2019